SAĞ BEYİN-SOL BEYİN LOBU TESTİ

Stacks Image 960
Aşağıda sağ ve sol beyinle ilgili karakteristik özellikler sıralanmıştır. Okuyun ve size en uygun gelen ifadelerin başındaki rakamları not edin. Listenin sonundaki değerlendirme ile ilgili açıklama, hangi beyin lobunuzu baskın olarak kullandığınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

1. Yapılacak doğru şeylerle ilgili karar almakta bir sorun yaşamıyorum.
2. Problemleri ya da resimleri, parçalardan ya da ayrıntılardan çok bütünsel olarak görüyorum.
3. Yazılı talimatlara çok iyi uyuyor, yazmayı ve konuşmayı tercih ediyorum.
4. Belirli bir anda bir fikir üzerinde düşünmekten çok, genellikle bir defada çok sayıda şey düşünüyorum.
5. Genellikle zamanın farkındayım.
6. Birisiyle ilk defa tanıştırıldığım zaman, o insanın yüzüne bakmaya özel bir dikkat harcıyorum. Daha sonra o kişinin adını unutsam bile, yüzünü muhak¬kak hatırlıyorum.
7. Problem çözmeye çoğunlukla analitik ve mantıksal bir açıdan yaklaşıyorum.
8. Şeyleri birbiriyle karşılaştırırken, genellikle farklı oldukları yanlardan çok benzerliklerine bakıyorum.
9. Bir deneme testi yapmaktan çok, doğru/yanlış, çoklu seçim ya da karşılık bulma yöntemlerini tercih ediyorum.
10. Çoğunlukla hayal gücümü kullanıyor ve soyut bir şekilde düşünüyorum.
11. Bir problemim varsa, çözüme ulaşmak için onu daha küçük, daha halledile¬bilir parçalara bölüyorum.
12. Herhangi bir konuyla ilgili bir tanıtım filmi izleyebilir ya da talimatları okuyabilirsem çok daha iyi öğreniyorum.
13. Genellikle bir durumu kontrol altında tutmayı seviyor, çok fazla risk almaktan hoşlanmıyorum.
14. Sınırları çizilmiş ödevlerden çok, açık uçlu ödevler olmasını istiyorum.
15. En iyi, görerek ve işiterek öğreniyorum.
16. En iyi, dokunarak ya da yaparak öğreniyorum.
17. Genellikle somut biçimlerde düşünüyor ve problemleri adım adım ele alarak çözüyorum.
18. Bir bilgiyi hatırlamaya çalışırken, genellikle onu zihnimde canlandırıyorum.
19. Bazen sarsılmama rağmen rasyonel bir insanım.
20. Her şeyi bir kere denemekten rahatsız olmuyor, gerektiği zaman risk alıyorum.
21. Bazen bir şeyi düşünmek ya da öğrenmek için kendimle konuşuyorum.
22. Duygularımı "serbest" bırakabilirim. Bir parça duygusal bir insan sayılırım.
23. Problemleri sezgisel bir yaklaşımdan çok zihinsel bir yaklaşımla çözüyorum.
24. Başkaları yaratıcı olduğumu söylüyor.
25. Bir defada bir şeyi düşünmeyi tercih ediyorum.
26. Kendiliğinden hareket etmekten hoşlanıyorum.
27. İşleri planlamayı ve önümdeki günlerde neler olacağını bilmeye çalışmayı tercih ediyorum.
28. Melodileri ve ezgileri kolaylıkla hatırlayabiliyorum.
29. Duygularımı genellikle kontrol altında tutarım.
30. Geometri ve coğrafyada iyiyim.
31. İhtiyaç duyduğum bilgiyi genellikle kolay ve çabuk hatır¬layabiliyorum.
32. Şiir okuyup yazmaktan hoşlanıyorum; bu bana kolay geliyor.
33. İstediğim zaman gerçekten yoğunlaşabiliyorum.
34. Bir grupta çalıştığım zaman, başkalarının "ruh halleri"ni hissedebiliyorum.
35. Matematik kavramlarını anlıyorum.
36. Problem çözer ya da test yaparken, bir sonuca varmak için başka bir düşünceye giden bir düşüncenin üzerinde duruyorum.
37. Yeni sözcükleri kolayca öğrenebiliyorum.
38. Bir parti planlarken, tüm ayrıntıları planlamak yerine "her şeyi oluruna bıra¬kıyorum" .
39. Genellikle öğretmeni dinleyerek kolayca öğrenebiliyorum.
40. Sınıfta genellikle herkesin yaptıklarının farkındayım.
41. Ayrıntıları fark ediyor ve hatırlıyorum.
42. Yalnızca birkaç parça ortaya çıktığı zaman bile bütün resmi kolayca görebili¬yorum.
43. Bir şeyde ustalaşmak için tekrar tekrar yapmaktan rahatsız olmuyorum.
44. Bir kişiyle en iyi iletişimi, telefonla konuşmak yerine "yüz yüze" kuruyorum.
45. Fıkraları ve iğnelemeleri hatırlayabiliyorum.
46. Gerekli olduğunu bildiğim zaman yoğunlaşmakta zorlanıyorum.
47. Talimatları açık ve mantıklı bir şekilde yazabiliyorum.
48. Karar verirken bazen sezgilerime güveniyorum.
49. Temelde günlük rutin bir düzenim var.
50. Bazen şeyleri sayfada "gördüğüm" yere göre hatırlayabiliyorum.
DEĞERLENDİRME
Çift sayılar sağ beyin etkinliği, tek sayılar ise sol beyin yeteneği ifadesidir. Biri diğerinden baskın olabileceği gibi, aynı ağırlığa sahip olmaları da mümkündür.

ÖNEMLİ: Bu liste beyninizin hangi yarı küresini baskın olarak kullandığınızı ortaya koyan dolaylı bir göstergedir. Beynin iki yarı küresi birlikte çalı¬şırlar ve birbirlerinden tam olarak ayrılmaları mümkün değildir.